Arhive kategorija: Uvod

Zašto blog Građansko vaspitanje?

Već dugi niz godina u osnovnim i srednjim školama postoji predmet Građansko vaspitanje. Na ovim časovima u srednjoj školi obrađuju se razne teme: lični identitet, grupna pripadnost, stereotipi i predrasude,  diskriminacija, veština komunikacije kroz neoptužujuće poruke, tzv. ,,ja,,poruke.  Učimo šta su konfikti i o mogućim stilovima postupanja u konfliktima. Razgovaramo o nasilju u našoj okolini, školi, među vršnjacima. Prepoznajemo vrste nasilja, diskutujemo i o elektronskom nasilju kao novom vidu nasilja sa pojavom informacionih tehnologija.

Učimo koja su naša prava, ali i odgovornosti. Upoznajemo se sa Konvencijom o ljudskim pravima i mogućnostima zaštite. Učimo da prepoznajemo kršenje dečjih i ljudskih prava, kao i da znamo koji su mehanizmi zaštite.

Sve navedene teme se realizuju kroz razmenu mišljenja učesnika radionica, vezuju se  za društveni trenutak i oslanjaju se na prethodna iskustva učenika.

Kako su naši učenici informaciono pismeni, a korišćenje interneta je deo njihove svakodnevice, nadam se da će na ovom blogu nalaziti zanimljive sadržaje.

Ideja je da na ovom web alatu postavljam sadržaje iz navedenih tema,  linkove gde mogu pročitati interesantan tekst, dešavanja u našem društvenom okruženja…. iskustva i razmišljanja drugih o raznim sociološkim temama.

Jedna od kategorija bloga biće posvećena kolegama, odnosno planiram da postavim pripreme za pojedine časove kao primer dobre prakse.

Građansko vaspitanje

Ovaj blog je namenjen učenicima i nastavnicima

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.